מדיניות ההשקעה

רכישות של נכסים מניבים במיקומים המבוקשים ביותר במרכזי הערים

שיפוץ הנכסים ועיצובם 

השכרתם לטווח קצר לתיירות או לטווח ארוך לשוכרים איכותיים מקומיים 

ניהול לכל אורך תקופת השכירות וחלוקת דיבידנד רבעוני

מסלול השקעה פרטית

הבעלים יכול להחליט על מכירה מיידית

אפשרות לביצועי יתר של נכס ספציפי

רכישת נכסים באחת מערי הבירה בבודפשט או בבוקרשט בבעלות ישירה של המשקיע

כל תהליך הרכישה, הניהול והמכירה מבוצע על-ידינו עבור המשקיע

מסלול שותף בפורטפוליו נכסים

פורטפוליו מגוון - סיכון ספציפי מופחת

ניתן להשקיע סכומי ביניים

חשיפה לשוק מגוון, חשיפה לידע

הצטרפות לפורטופוליו נכסים קיים המורכב מנכסים להשקעה בבודפשט ובוקרשט

חלוקה לשותף מוגבל ושותף מנהל.

להשקעה מיידית ופרטים נוספים

03-6497664