top of page

הנכסים שלנו נבחרים בקפידה תוך עבודת צוות מקצועית של משרדינו בארץ ובחו"ל.

כל נכס עובר ניתוח מעמיק אשר בודק את כדאיות העסקה, בנוסף, על כל נכס מתבצעות כל הבדיקות ההכרחיות כגון, עבודה מול הרשויות המקומיות, בדיקות נאותות על ידי צוות של יועצים משפטיים ובדיקות מצב הנכס על ידי מנהליי הפרוייקט. תהליך ההשבחה מתבצע על ידי תכנון של המעצבת הראשית, תוך התחשבות בדרישות השוק, הקפדה על תקציב מדוייק והפקת המיטב מכל נכס. כל אלו באים להבטיח את כדאיות העסקה והפיכתה להזדמנות השקעה בעלת סיכון נמוך ביותר.

מפת מיקומי הדירות שאנו מנהלים

בתום תהליך ההשבחה הנכס מעלה את ערכו באחוזים גבוהים. אנו רואים זאת במחירי ההשכרה ובמחירי המכירה. רוצה גם? לחץ כאן

נכסים שנרכשו 

ושופצו

bottom of page